Uncategorized

ระบบท่อน้ำยาเคมีป้องกันปลวก

ระบบท่อน้ำยาเคมีป้องกันปลวก

การวางระบบท่อน้ำยาเคมีป้องกันปลวก

ระบบท่อน้ำยาเคมีป้องกันปลวก
เป็นระบบป้องกันปลวกที่สมบูรณ์แบบ นิยมทำกันอย่างแพร่หลาย ในบ้านสมัยใหม่ เพราะสามารถป้องกันการรุกล้ำและการเข้าทำลายของปลวก ได้ตลอดชั่วอายุบ้านและบริษัทสามารถเข้าทำงานบริการได้ง่าย
ปลวกเกิดขึ้นได้อย่างไร ปลวกเกิดขึ้นจากแมลงเม่า ที่เป็นวัณณะสืบพันธุ์ของปลวก ถึงฤดูแมลงเม่าจะบินมาเล่นไฟ แล้วจับคู่ เพื่อจะหาพื้นดินที่มีความชื่นความอุดมสมบูรณ์ที่เหมาะสม แล้วฝั่งตัวลงใต้ดินเพื่อผสมพันธุ์สร้างรังปลวกขึ้นมา

หลักการการวางระบบท่อน้ำยาเคมีป้องกันปลวก ก็เพื่อต้องการที่จะใช้น้ำยาเคมี ที่ฉีดพ่นลงไปในพื้นดิน เพื่อจะทำให้ดินเป็นพิษ พอดินในบริเวณพื้นที่เกิดการเป็นพิษ แมลงเม่าหรือปลวก ก็จะไม่สามารถสร้างรังในบริเวณพื้นที่บริเวณที่เราฉีดพ่นอัดน้ำยา ไว้ได้

ทำไมต้องวางระบบท่อน้ำยาเคมีป้องกันปลวกใต้อาคาร

1.เป็นวิธีการที่พัฒนาขึ้นมาจาก การเจาะพื้นอาคารแบบสมัยเก่า เนื่องจากการเจาะพื้น จะไม่สามารถจะพื้นได้ละเอียดและทั่วถึง จึงทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันปลวกไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

2.การวางระบบท่อน้ำยา เป็นระบบสามารถป้องกันปลวกได้ดีที่สุด เพราะท่อน้ำยาจะติดตั้งไว้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของอาคาร จะเป็นระบบที่นิยมทำกันสำหรับการสร้างอาคารสมัยใหม่

3.ระบบท่อน้ำยา จำเป็นต้องวางระบบให้ทั่วพื้นที่ของอาคาร ไม่สามารถวางเฉพาะบางส่วนได้ เนื่องจากการอัดน้ำยาจำเป็นต้องอัดน้ำยาเพื่อให้ดินเป็นพิษทั้งหมดทั่วบริเวณพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกเข้ามาสร้างรังในบริเวณของอาคารได้

4.ระยะเวลาในการอัดน้ำยาเคมี จำเป็นจะต้องอัดน้ำยาเคมีให้ต่อเนื่อง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อที่จะทำให้พื้นดินในบริเวณพื้นที่ของอาคารเป็นพิษอยู่เสมอ

ขั้นตอนการติดตั้ง ระบบท่ออัดน้ำยาป้องกันปลวก
1.บริษัทจะทำการวาดแบบแปลนการวางท่อ ตามแนวคานคอดินทุกคานโดยรอบ

ระบบท่อน้ำยาเคมีป้องกันปลวก

2.หลังจากนั้นช่างผู้เชี่ยวชาญจะทำการกำหนดจุดหัวเซอร์วิสว่าลูกค้าต้องการให้อยู่ด้านไหนของอาคาร

ระบบท่อน้ำยาเคมีป้องกันปลวก

3.หลังจากนั้นช่างจะการยิงยึดท่อด้วย ด้วยกริ๊บก้ามปู ระยะห่าง 70 ซม.

ระบบท่อน้ำยาเคมีป้องกันปลวก

4.หลังจากยิงยึดท่อเสร็จช่างก็จะทำการเจาะรูใส่หัวสเปรย์ระยะห่างประมาณ 60-70 ซม.เพื่อให้น้ำยาออกอย่างทั่วถึง

ระบบท่อน้ำยาเคมีป้องกันปลวก

5.หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วช่างจะทำการ ทดสอบระบบท่อ ด้วยเครื่องอัดแรงดันสูง ดูว่ามีจุดไหนบกพร่องไหม (ถ้ามีจุดบกพร่องช่างจะทำการแก้ไขทันที)

ระบบท่อน้ำยาเคมีป้องกันปลวก

6.ภายหลังจาก บ้านลูกค้าทำการฉาบพนังเสร็จเรียบร้อย ช่างจะเข้าทำการติดตั้ง กล่องเซอร์วิส หัวอัดน้ำยา

ระบบท่อน้ำยาเคมีป้องกันปลวก

ท่อที่ใช้ เป็นท่อ HDPE PE100 ขนาด 20 มิลลิเมตร (PN10) หนา 1.9 มิลลิเมตร ทนแรงดันได้สูงและทนทาน มีความยืดหยุ่นสูง ไม่หักไม่งอไม่พับง่าย เหมาะสำหรับท่ออัดน้ำยาโดยเฉพาะ สามารถเทปูนทับได้

ขั้นตอนเวลาใช้งานระบบท่ออัดน้ำยา บริษัทจะทำการอัดน้ำยาด้วยเครื่องอัดน้ำยา ผ่านหัวจ่ายผ่านท่อที่ทำการติดตั้งไว้ใต้อาคาร ให้ฉีดพ่นกระจายไปตามท่อเพื่อเคลือบผิวดิน ทำให้พื้นดินเป็นพิษ เพื่อเป็นแนวป้องกัน เมื่อดินเป็นพิษปลวกก็ไม่สามารถเข้ามาสร้างรังหรืออยู่อาศัยได้ ทำให้บ้านเราปลอดภัยต่อปลวกตัวร้ายนั่นเอง (ข้อคำแนะนำ…ควรอัดน้ำยาเคมีอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง)