Uncategorized

5 ขั้นตอนการติดตั้งระบบเหยื่อกำจัดปลวก ไร้สารผิด ปลอดภัยกับคนในครอบครัว

lazy

5 ขั้นตอนการติดตั้งระบบเหยื่อ

installingtermite 1

1.สำรวจพื้นที่ ภายในและภายนอก อย่างละเอียด โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ พร้อมวัดพื้นที่ ประเมินราคา (ราคาขึ้นอยู่กับขนาดรอบตัวบ้าน LM)

installingtermite 2

2.ทำการติดตั้งกล่องของ เนเมซิส เป็นระบบเหยื่อล่อปลวก ที่ได้มาตรฐาน จากประเทศออสเตรเลีย ตามจุดที่พบปลวก

 

5 ขั้นตอนการติดตั้งระบบเหยื่อกำจัดปลวก

3.ติดตั้ง station สถานีป้องกันปลวก ของเนเมซิส รอบๆบริเวณตัวบ้าน เพื่อตรวจเช็คและป้องกันปลวกรังใหม่ (กรณีมีพื้นที่รอบบ้าน)

5 ขั้นตอนการติดตั้งระบบเหยื่อกำจัดปลวก

4.ระยะกำจัด เข้าตรวจเช็คเติมเหยื่อปลวก ทุก15วัน จนปลวกตาย

ล่มสลายรัง

5 ขั้นตอนการติดตั้งระบบเหยื่อกำจัดปลวก

5.ระยะเฝ้าระวัง หลังจากปลวกล่มรังแล้ว เข้าทำการตรวจเช็ค การเกิดปลวกรังใหม่ ทุก 2 เดือน จนครบสัญญา