ขั้นตอนการทำงานของ ระบบเหยื่อ เนเมซิส

ขั้นตอนการทำงานของ ระบบเหยื่อ เนเมซิส 2 ปีที่ผ่านมา โดย เจ้าของร้าน Nemesis เนเมซิส เป็นระบบเหยื่อ กำจัดและป้องกันปลวก ที่ลอกเลียนแบบ...

Continue reading

ระบบท่อน้ำยาเคมีป้องกันปลวก

ระบบท่อน้ำยาเคมีป้องกันปลวก

การวางระบบท่อน้ำยาเคมีป้องกันปลวก เป็นระบบป้องกันปลวกที่สมบูรณ์แบบ นิยมทำกันอย่างแพร่หลาย ในบ้านสมัยใหม่ เพราะสามารถป้องกันการรุกล...

Continue reading

5 ขั้นตอนการติดตั้งระบบเหยื่อกำจัดปลวก ไร้สารผิด ปลอดภัยกับคนในครอบครัว

5 ขั้นตอนการติดตั้งระบบเหยื่อ 1.สำรวจพื้นที่ ภายในและภายนอก อย่างละเอียด โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ พร้อมวัดพื้นที่ ประเมินราคา (...

Continue reading